We create a digital world. Mostly with design and HTML5. Our website is coming soon.
hi@makeit.digital
+359 899 555 275


Проект и главна цел:
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4818 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Бенефициент: „Мейк Ит Диджитъл“ ЕООД
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 17.07.2020 г.
Край: 17.10.2020 г.